Hifu ใช้กี่ช็อต (ไลน์) ถึงจะเห็นผล มีผลข้างเคียงอะไรที่ควรรู้ ดูแลอย่างไรดี ?

ทำ Hifu กี่ช็อต ถึงจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจน ? เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย เพราะราคาของการทำ Hifu นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของช็อตที่ใช้ยิงด้วย หลายคนก็เลยต้องการประเมินราคาก่อนที่จะไปทำ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่ดีหลังทำ Hifu ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

admin _Amp

November 7, 2022

Hifu นวัตกรรมยกกระชับผิวหน้ายอดฮิต ประจำคลินิกเสริมความงาม

Hifu ช่วยเรื่องอะไร หลักการทำงานของ Hifu เครื่อง Hifu เกรดสูง มีลักษณะอย่างไร เหมาะกับใคร ทำส่วนไหนได้บ้าง ทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ เจ็บไหม

treesirikul

August 6, 2021